De mogelijkheid om te doen waar men echt goed in is, vinden medewerkers vijf keer belangrijker dan het salaris (onderzoek Gallup). Dus mensen in bedrijven en organisaties willen hun talent benutten!

De hamvraag is nu: Hoe kan het talent van medewerkers jouw eigen organisatie vooruithelpen?

Uit datzelfde onderzoek blijkt daarnaast dat slechts 15% van de medewerkers zich uit eigen gedrevenheid inzetten voor hun bedrijf. Staat in jouw onderneming de rem op talentbenutting? Dan wordt het nu tijd om de ‘inner drive‘ van de medewerkers als een veerkracht voor jouw bedrijf in te zetten.

Immers zijn mensen met ondernemend talent van nature proactief. Ze zien kansen voor vernieuwing, en ze benutten dit talent dus ook voor hun eigen carrièregroei. De meest genoemde verklaring waarom medewerkers voor een baan bij een ander bedrijf kiezen is het gebrek aan mogelijkheden voor carrièregroei, volgens de analyses van Gallup. Wil je ondernemend talent binden, zorg dan voor de vrijheid en ruimte voor medewerkers om hun talenten te kunnen ontplooien.

Hoe doe je dat in de praktijk, het herkennen en benutten van ondernemend talent dat aanwezig is in de organisatie? Hier zijn 4 stappen die versnelling brengen bij het halen van resultaten die waarde toevoegen voor jouw bedrijf en jouw klanten.

4 stappen om de veerkracht van talentbenutting te ontplooien

Stap 1: Open de deksel van de box

Medewerkers die zich voelen alsof zij in een box vast zitten, kunnen hun potentieel niet volledig ontplooien. Het gevoel van beperking krijg je als je hoofdzakelijk met dingen bezig moet zijn die tegen jouw persoonlijke natuur ingaan, en waar je niet je sterktes kan inbrengen. Als leidinggevende heb je vaak het gevoel, dat je deze medewerkers moet blijven motiveren. Ze tonen minder gedrevenheid en presteren ook niet op het hoogste niveau.

Trek de deksel van de box maar open door hun de taken te laten kiezen waar ze sterk in zijn en waarmee ze willen bijdragen aan de resultaten van de organisatie. Laat ze met hun persoonlijke drijfveren aan de slag en je zult merken dat jij als leidinggevende minder tijd en energie steekt in het motiveren van mensen en het controleren van hun werk.

Het benutten van het aanwezige talent is niet alleen goed voor de prestaties van de organisatie, maar draagt ook bij aan het werkplezier van de medewerker. Je ziet er verder op toe dat jouw team gezamenlijk de doelstellingen bereikt, door de juiste combinatie van talenten in te zetten.

Stap 2: Kijk wie er helemaal uit de box komt

Ondernemende medewerkers willen helemaal niet in een box zitten. Je herken ze aan hoe zij meteen buiten hun functie en ook buiten het bedrijf iets gaan uitzoeken en informatie verzamelen (omgevingsbewustzijn), welk beeld ze hebben over hoe het veel beter zou kunnen, welke kansen ze zien voor vernieuwing en hoe dit meer waarde voor de klanten oplevert (visie en klantgerichtheid), aan hoe zij ideeën met anderen creëren en de belangstelling voor het realiseren van deze ideeën naar voren brengen (creativiteit, initiatief en vernieuwingsgerichtheid), aan hoe zij hulpbronnen en middelen opdoen die nodig zijn voor het realiseren en uitvoeren (samenwerking en resultaatgerichtheid), aan hoe zij met iets komen waarvan ze niet weten of het succesvol kan omgezet worden (innovatiegerichtheid), en aan hoe zij altijd weer over grenzen gaan om resultaat te boeken (autonomie en doorzettingsvermogen).

Stap 3: Geef hun een missie

Als je ondernemende medewerkers loslaat door minder controle en door meer eigen sturing toe te laten, dan wil je wel dat zij hun energie en gedrevenheid inzetten waarvoor de organisatie staat. En je wil ook dat risico’s bewust worden gekozen met het oog op langdurig bestaan van het bedrijf. Pleeg dus regelmatig overleg over de waarden van de organisatie en waarom jullie bestaan als organisatie. Waarvoor en waarom doen jullie het werk samen in de organisatie? Dat geeft hun een missie en laat tevens de regie over aan hun voor de invulling.

Stap 4: Ontwikkel de competenties en vaardigheden van interne ondernemers

Ondernemen is een houding, die gegrond is op de persoonlijke kwaliteiten. De persoonlijke aanleg is moeilijk te veranderen, dit vraagt een diepgaand transformatieproces. Als medewerkers een natuurlijke aanleg hebben voor ondernemerschap, dan kunnen de competenties vrij makkelijk ontwikkeld worden. Innoveren is een vaardigheid.

Innoveren kan je niet alleen. Innoveren doe je als je met elkaar samenwerkt om ideeën te combineren en te verbinden. Laat een community groeien waarin het gaaf is om bij te dragen aan de innovatie van het bedrijf. De uitdaging zit in het uitwerken van ideeën tot business, want daar gaat het uiteindelijk om.

Als je versnelling wilt in het benutten van jouw huidige talenten voor meer innovatiekracht van jouw bedrijf, dan neem contact op met InnovatieFabriek Zuid. Ons programma levert je de tools en onze coaches de ondersteuning zodat jouw medewerkers in 12 stappen en in 100 dagen hun ondernemend en innovatief talent kunnen ontplooien.