Nieuw in Limburg: de Innovatiefabriek Zuid

“Bedrijven in Limburg moeten hun innovatiekracht uit zichzelf gaan halen.”

URMOND, 16 januari 2017

Begin januari lanceerden Limburgse ondernemers Marc Yzer, Suzanne Dieteren en Wendy Simonis Starren een nieuwe visie en een nieuw initiatief. Ze gaan bedrijven in Limburg helpen om meer innovatiekracht uit hun eigen organisatie te halen. Dit doen ze door de ondernemerskwaliteit van werknemers te versterken. Marc Yzer: “Het wordt tijd dat bedrijven zichzelf transformeren van werknemersorganisaties naar ondernemende organisaties. Hiermee bedoelen we dat iedereen verantwoordelijk is voor het zien van kansen, het realiseren van ideeën en vooral van het doen. Dat geeft bedrijven de innovatiekracht die ze vandaag zo nodig hebben. ”

Innovatiekracht van binnenuit!
Oprichters Marc Yzer, Suzanne Dieteren en Wendy Simonis Starren zijn stuk voor stuk professionals die hun sporen verdiend hebben bij verschillende grote bedrijven. Hun inzichten deden ze op als adviseurs bij belangrijke business en organisatievraagstukken voor grote en kleine bedrijven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een nieuwe zakelijke dienstverlener die met name middelgrote en grote MKB bedrijven ondersteunt bij het versterken van hun innovatiekracht. Maar waarom is dat belangrijk? Wendy Simonis-Starren: ‘Binnen bedrijven wordt steeds meer de noodzaak zichtbaar om te innoveren. Niet alleen in producten, maar vooral ook in de manier waarop verdienmodellen werken. We hebben de laatste jaren veel voorbeelden gezien van mooie bedrijven die verloren zijn gaan doordat hier niet op gereageerd wordt.’ Volgens de Innovatiefabriek is het cruciaal om op een nieuwe manier te kijken naar de ‘bron van verandering’.

Op dit moment wordt ‘innovatiekracht’ vaak van buiten gehaald door consultants in te huren of door de samenwerking aan te gaan met start ups. De innovatiefabriek brengt een nieuwe visie op waar de innovatiekracht vandaan zou moeten komen. Suzanne Dieteren: ‘Veel werkgevers hebben het idee dat eigen mensen niet innovatief zijn. In de praktijk zien we dat dit anders is. Werknemers willen heel graag en hebben ook de energie en de ideeën. Waar het om gaat is dat ze de ondernemersvaardigheden ontwikkelen om er zelf iets mee te doen. Ondernemers zien continu kansen, maar weten ze ook om te zetten naar succesvolle actie. Dat willen we medewerkers binnen bedrijven ook bijbrengen.’

De win, win, win van een ondernemende organisatie.
De Innovatiefabriek Zuid, gevestigd in De Werkplaats in Urmond, is er om bedrijven in Limburg te helpen om te veranderen van ‘werknemersorganisaties’ naar ‘ondernemende organisatie’. Dat is een belangrijke, maar ook zeer waardevolle stap. Het levert namelijk een win, win, win op voor alle betrokken partijen. Werkgevers creëren een bedrijf waarin de innovatie gewoon uit eigen organisatie komt en waarin talent veel makkelijker geworven en behouden kunnen worden. Voor werknemers betekent het dat ze niet (zoals velen op dit moment doen) hoeven kiezen tussen een baan of ondernemerschap, maar kunnen ze beiden bij hun huidige werkgever realiseren.

Zo creëert de Innovatiefabriek een bloeiend concept waarin iedereen wint en waarin bedrijven in Limburg de innovatieve voorbeelden kunnen worden voor heel Nederland. De innovatiefabriek bouwt actief aan een community van ondernemers die elkaar kunnen inspireren en ondersteunen met elkaars ervaring en innovatiekracht.

10% aanpak.
De Innovatiefabriek Zuid heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een zeer effectieve aanpak, waarin mensen via business en persoonlijke coaching de kwaliteit ‘ondernemerschap’ krijgen bijge-bracht. Dit gebeurt met een 100 dagen programma waarin deelnemers gecoacht worden, terwijl ze ook de nieuwe verdienmodellen voor hun werkgever ontwikkelen, zodat training meteen nieuwe verdienmodellen oplevert voor een werkgever. De Innovatiefabriek werkt hiervoor met een speciaal geselecteerde groep topcoaches uit Limburg en biedt tal van tools om de voortgang te volgen. Bijzonder aan de aanpak is bovendien de koppeling aan zwermtechnologie. Daarin geldt dat 10% van een zwerm vogels de nieuwe richting aanwijst. Dit principe wordt ook toegepast op de verandering van bedrijven naar een ondernemende organisatie. Door van 10% van de werknemers interne ondernemers te maken, verandert de cultuur in een organisatie en daarmee de richting van het bedrijf.

Ook ondernemende organisatie worden?
De innovatiefabriek wil bedrijven in Limburg de innovatiekracht uit zichzelf laten halen door het ondernemerschap van werknemers. Kan uw bedrijf die ook gebruiken of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Innovatiefabriek Zuid of kijk op www.innovatiefabriekzuid.nl .