Ja… ik weet het…het is de laatste jaren een modewoord… Het lijkt een hype.  Maar toch: het bestaat al heel lang! ‘HYBRIDE’.

Ondanks dat het wellicht geen volstrekt nieuw product is: de diverse hybrides (fietsen, auto’s enz.) hebben hun toegevoegde waarde inmiddels zonder meer bewezen. En zo is er in de afgelopen jaren -in diezelfde ontwikkel-trant- ook steeds meer aandacht gekomen voor een andere variant van combineren, die goed past bij wat nu gewenst wordt, namelijk:

Hybride werken. Of: hybride ondernemerschap.

Verbazingwekkend is dat natuurlijk niet, als je er even over nadenkt. Qua werken heb je in onze maatschappij nu eenmaal slechts 3 basissmaken: je bent werkgever, je bent werknemer of je bent zelfstandig ondernemer.  Maar kunnen we met deze simpele driedeling in onze tijd wel uit de voeten?

De huidige maatschappij heeft zich in een extreem tempo geopend:

 • De hoeveelheid informatie die ons ter beschikking staat.
 • De mate waarin we de informatie met elkaar willen delen.
 • De snelheid waarmee dat gaat.
 • De veel grotere behoefte aan variatie en afwisseling die de meesten van ons tegenwoordig hebben.
 • De behoefte aan persoonlijke voldoening op meer dan één vlak.

Dat alles maakt. dat we die 3 ‘basissmaken’ nu eenmaal niet kunnen aanvullen met nieuwe smaken, maar dat we wel, door te combineren, nieuwe varianten hebben bedacht om ons werkzame leven mee in te vullen. We hebben het dan over mensen, die 2 verschillende types banen combineren, of een baan combineren met zelfstandig ondernemerschap. Of twee verschillende ondernemingen combineren. Of (de nieuwste variant): ondernemend zijn binnen hun rol als werknemer (het zogenaamde ‘intrapreneurship’)

Tja, ‘hybride werken’ biedt in deze context dan ook de nodige voordelen.

Zo kan de ‘hybride werkende’ onder andere deze voordelen ervaren:

 • Ik kan er een stukje lef en experiment in kwijt; ik kan mezelf testen
 • Ik kan me professioneel breder en sneller ontwikkelen; ik zet mezelf meer op scherp
 • Ik ervaar afwisseling en ik kan mijn initiatief en creativiteit beter kwijt; dat geeft energie
 • Ik kan mijn ene werk van het andere laten profiteren en vice versa; en dat voelt goed
 • Maar ook behoud ik een zekere sociale en financiële stabiliteit
 • En ik behoud mijn sociale omgeving: het netwerk van mensen met wie ik graag samenwerk en met wie ik graag omga in mijn werk: ik hoor erbij, ik houd een klankbord; we doen het samen”

Maar ook voor de ‘werkgever van hybride werkenden’ heeft het concept beslist voordelen, als hij er echt in slaagt zijn werknemers de ruimte te bieden voor ‘hybride werken’:

 • Ik krijg energiekere werknemers
 • Ik krijg werknemers die creatiever en innovatiever zijn; die nieuwe inzichten vergaren en die ook willen aandragen bij zijn werkgever
 • Ik krijg medewerkers die meer oog hebben voor het efficiënt en effectief werken in mijn organisatie
 • Ik krijg medewerkers die ook individueel efficiënter en effectiever werken
 • Ik krijg werknemers die meer uit zijn op het verbinden; i.p.v. braaf en routineus zijn taken uit te voeren
 • Ik krijg medewerkers, die minder onrustig zijn in hun werk, omdat ze zich minder gevangen voelen in een routine-keurslijf

Maar natuurlijk vraagt hybride werken ook best veel van zowel een werknemer als een werkgever, die hybride werken echt wil omarmen:
De werknemer:

 • Zal flexibel moeten zijn, o.a. in zijn tijdsbesteding: hij moet kunnen omgaan met pieken en dalen; en ook met tijdsknelpunten; een 9-to-5 mentaliteit zal hierbij vaak niet passen
 • Hij moet een goede planning hebben en discipline; zowel voor zijn zakelijke- als prive-activiteiten
 • Hij zal zijn tijd evenwichtig moeten verdelen, zodat niets op het 2de plan komt
 • Hij zal zich moeten ontwikkelen op soms totaal verschillende competenties; dus het is vooral geschikt voor mensen met generalistische kwaliteiten, die snel kunnen schakelen tussen de op dat moment gevraagde kwaliteiten

En de werkgever:

 • Die zal vooral moeten loslaten en ruimte geven
 • En het vertrouwen kunnen hebben, dat hij juist daardoor meer terugkrijgt
 • Ruimte geven zowel qua werkplek, werktijden, faciliteiten en vooral ook beslissingen en verantwoordelijkheden.
 • Hij moet vertrouwen hebben in het Waarom van die werknemer, hij mag vasthouden aan het Wat, maar vooral moet hij afstand kunnen doen van zijn controle over het Hoe

Na ruim 20 jaar als bankmanager was ik zelf het afgelopen jaar heel gelukkig in een rol als trainer en coach voor studenten aan de Universiteit Maastricht. Op basis van een jaarcontract van 4 dagen per week. Ik kon er heel veel in kwijt, ook omdat ik de ruimte kreeg om frisse ideeën van buitenaf aan te dragen en uit te proberen.  Die ideeën kon ik bedenken omdat ik die 5e dag van de week bezig was met uitwerken van concepten voor een eigen onderneming. En bezig was met heel veel sparren met allerlei inspirerende mensen van buiten de Universiteit.

Nu het jaar bijna om was en ik een vast contract aangeboden kreeg, had ik verwacht dat mijn leidinggevende zou verwachten dat ik vanaf nu fulltime zou komen werken voor haar. Er was immers werk in overvloed. Maar tot mijn aangename verbazing was het antwoord: “Nee, ondanks dat ik je het liefst 60 uur in de week zou willen inzetten, heb ik toch het liever dat je maar 3 of 4 dagen voor mij werkt, want met die andere uren doe jij inspiratie op, die wij hier goed kunnen gebruiken. En waardoor jij ook op langere termijn geïnspireerd en uitgedaagd blijft.”

Wat een verademing, zo’n leidinggevende! En wat had ze gelijk! Want mijn betrokkenheid werd er zeker niet minder op, ook al werkte ik niet fulltime voor haar. Ik wilde juist een stap extra zetten, omdat ik die gekregen ruimte en vertrouwen zo waardeerde.
Natuurlijk….die combi van baan en ondernemerschap zorgt ervoor dat ik vaak meer dan 40 uur werk. Maar het heeft nog nooit zo gevoeld…Ik merk het soms zelfs niet… Terwijl ik vroeger, toen ik evenveel ‘overuren’ maakte in mijn vaste baan, vaak wel last had van dat overuren-gevoel…

Bottom line komt het neer op echt vertrouwen in elkaar als werknemer en werkgever. Op het vertrouwen dat loslaten de betrokkenheid en drive juist vergroot. Op vertrouwen dat geven leidt tot dankbaarheid en waardering. En daarmee tot ‘iets terugkrijgen’. 

Dan is er plek voor ondernemende werknemers; in welke vorm dan ook. Dan is er ruimte voor intrapreneurship. Als je dat als werkgever en werknemer kunt opbrengen, dan heb je goud in handen!

That is when the magic can happen!

Meer weten…? Als coaches van de Innovatiefabriek Zuid gaan we graag een inspirerend gesprek met je aan! Neem daarom contact met ons op via info@innovatiefabriekzuid.nl of bel naar 0623575005.