Ja? Grote kans dat in jouw organisatie de eigen innovatieve talenten te weinig worden benut!

Onderzoek* wijst uit dat met name de innovatiekracht van middelbaar- en hoogopgeleide werknemers te weinig wordt benut. Hierdoor wordt de economische groei en de vernieuwing binnen je organisatie geremd. Datzelfde onderzoek toont dat ondernemende werknemers het verschil kunnen maken. Zij zijn van groot belang voor het innovatieve vermogen van je bedrijf en daardoor dus ook voor de prestatie van je bedrijf. Want ondernemende werknemers scoren namelijk hoog op ratings van innovatieve output in de vorm van nieuwe of vernieuwde producten, diensten, werkwijzen en kennis.

Een belangrijke kans voor het aanjagen van innovatie ligt dan ook in het stimuleren van ondernemend gedrag van werknemers binnen je eigen bedrijf.

Ondernemende en innovatieve bedrijven creëren een ondernemende cultuur. Denk maar eens aan Google, Uber, Amazon, etc. Ze groeien als kool en veel mensen willen wel bij zo’n sexy bedrijf werken.

Innovatiefabriek Zuid kan en wil je graag helpen om de innovatiekracht van jouw eigen mensen te vergroten en te gebruiken in het voordeel van jouw organisatie.

Dus de vraag is:

  1. Hoe wordt je een ondernemende organisatie?
  2. En vervolgens hoe blijf je een ondernemende organisatie?

Ons volgende blog gaat hier verder op in.

Wil je weten hoe je hier bij jouw bedrijf mee kunt starten neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@innovatiefabriekzuid.nl of bel naar 06 23 575 005.

*AWT (2013) Kiezen voor kenniswerkers. Vaardigheden op de arbeidsmarkt voor kenniswerkers. Den Haag: Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.